Nieuwsbrief 9

Hier leest u de negende nieuwsbrief van het schooljaar met onder andere informatie over:

  • Teamnieuws
  • Uitslag doorstroomtoets groep 8
  • Algemene ouderavond
  • Nieuwe site
  • En meer