Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Antoniusschool invulling geeft aan diverse feestelijke en sportieve activiteiten die op de school worden georganiseerd.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt het team jaarlijks bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Carnaval
  • Sportdag
  • Avondvierdaagse
  • Minivoetbal
  • Algemene ouderavond
  • Afscheid groep 8

 

Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage. Om alle activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad via de Parro app. De ouderraad is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording af tijdens de algemene ouderavond. Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar het kasboek controleert. De ouderraad vergadert gemiddeld 6 keer per schooljaar.

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris. Deze vormen samen het bestuur van de ouderraad. Daarnaast kent de ouderraad overige leden die net als het bestuur deelnemen in de verschillende commissies.

Commissies
Voor iedere activiteit waar de leden van de ouderraad bij betrokken zijn wordt een commissie ingesteld. Deze commissies bestaan uit een aantal leden van de ouderraad. Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar worden deze commissies verdeeld onder de verschillende geïnteresseerden binnen de ouderraad.

Nieuwe leden gezocht!
Diverse leden zijn jaren achtereen lid van de ouderraad en moeten vertrekken vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school verdwijnt. De ouderraad is daarom ieder jaar op zoek naar nieuwe leden.

Ouderbetrokkenheid
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen om de ouderraad te komen versterken dan horen wij dit graag. Meld u dan aan via onderstaand e-mailadres. Ook kunt u een van de huidige leden aanspreken natuurlijk.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben voor de ouderraad kunt u deze mailen naar ouderraad@rkantonius.nl.

Algemene ouderavond

Presentatie algemene ouderavond 2023

De algemene ouderavond heeft een informatief en een gezellig gedeelte.