MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR moet plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur beoordelen op hun waarde en op de gevolgen voor kinderen, teamleden en ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en plannen die directie of bestuur wil invoeren, is de toestemming van de MR nodig. Er zitten vier teamleden en vier ouderleden in de MR. De MR staat altijd open voor uw vragen en opmerkingen. Vanuit de MR wordt u via de website van ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Documenten
Het reglement en de statuten van de MR kunt u vinden op de website van de SKOA.

Samenstelling

Namens de ouders
Marleen Groot Rouwen (voorzitter)
Charlotte op ten Noort-Wassenberg (vice-voorzitter)
René Groen
Göran van der Laarse

Namens het team
Daniëlle Griffioen
Eri-Cha Wong-Chung
Erica Hermans
Lisa van Kempen